Telefoon

+31 6 24 11 34 77

Contact

info@ouroboroswellness.nl

Openingstijden

Ma - Zo: 7:00 - 22:00

Betalingen & Afspraken (Particulieren)


1. Uw afspraak

Afspraken voor bezoek en of behandelingen worden op voorhand, telefonisch of per e-mail gemaakt en zijn altijd onder vermelding van volledige NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail en geboortedatum. Wanneer je een afspraak maakt, stem je zondermeer in met de algemene voorwaarden zoals deze op deze pagina staan vermeld.

·        Voor de afspraak zorgen wij dat de ruimte schoon en hygiënisch is, wij verwachten ook dat u schoon bent voor de behandeling. Door een warme douche vooraf bereid u uw lichaam fysiek en mentaal voor op een revitaliserende behandeling.

 ·        Gedurende de behandeling verzoeken wij u altijd telefoon en andere elektrische apparaten op stil te zetten, om de behandeling niet te verstoren.

 ·        Na iedere behandeling horen wij graag van u wat er beter kan en of het aan de wensen en verwachtingen heeft voldaan.  


2. Contra-indicaties

Bij een eerste afspraak wordt een korte anamnese (intakegesprek) afgenomen. Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties kan Ouroboros® Wellness besluiten om de massage niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar de (huis-)arts. Om te voorkomen dat u op uw afspraak komt en vanwege contra-indicaties geweigerd wordt voor een behandeling, raden wij nadrukkelijk aan om vooraf info in te winnen over uw specifieke situatie.

Bij koorts, griep of steenpuisten wordt er niet gemasseerd in verband met uw gezondheid. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en andere ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt bij Ouroboros® Wellness.

3. Annuleren

Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per e-mail afgezegd of verzet worden. Indien het binnen 24 uur voor de afspraak is dan rekent Ouroboros® Wellness 50% van de behandeling.

4. Betalingen

Betaling geschiedt direct na de behandeling en vindt bij voorkeur plaats via een Pin, Betaalverzoek of Contant.

 ·        Abonnementen worden minimaal 1 maand vooruit betaald, bij afsluiting betaald u dus 2 maanden en hierna ieder opvolgende maand einde of per jaar. Indien u een heel jaar vooruit betaald krijgt u hier voor een eenmalige ‘administratieve’ korting op uw aankoop .

·        Strippenkaarten en cadeaubonnen zijn geldig tot één jaar na uitgiften.

·       Aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, abonnementen, cadeaubonnen of strippenkaarten. Tenzij expliciet vermeld.

·        Bij verlies of verjaring van cadeaubonnen en strippenkaarten vervalt het eventuele recht op nog openstaande behandelingen.

5. Aansprakelijkheid

Ouroboros® Wellness is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na uw behandeling.

Alle behandelingen die worden aangeboden door  Ouroboros® Wellness zijn geen medische behandelingen. Alle behandelingen op de behandeltafel zijn voor ontspanning en revitalisering van uw energie, een behandeling bij  Ouroboros® Wellness is geheel op eigen risico.

 7. Intake en uw gezondheid

Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven.
U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf of uw kind

Belangrijk voor vrouwen: Indien u zwanger bent kunnen wij u de eerste 12 weken helaas geen massage aanbieden voor uw eigen en uw kind zijn/haar veiligheid. Na 12 weken kunnen wij u afhankelijk van uw gesteldheid wel bepaalde mogelijkheden aanbieden. U bent altijd welkom om na de zwangerschap bij ons terug te komen.

8. Privacy

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

9. Uitsluiting van deelname en behandeling

Ouroboros® Wellness behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten voor standaard behandelingen alsook voor eventuele lopende acties.

10. Abonnementen

·        Alle abonnementen worden afgesloten voor 1 jaar waarna het stilzwijgend wordt verlengd. Na het eerste jaar zijn de abonnementen per maandeinde opzegbaar waarna nog één maand het bedrag verschuldigd is.

·        Een abonnement is alleen bruikbaar voor de persoon die op het abonnement staat aangegeven en niet voor derden

·        Abonnementen worden minimaal 1 maand vooruit betaald, bij afsluiting betaald u dus 2 maanden en hierna ieder opvolgende maand einde of per jaar.

·        Met een abonnement bent u uitgesloten van alle algemene acties, wij verzorgen wel specifieke acties voor abonnees.

11. Overig

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Ouroboros® Wellness te allen tijde worden gewijzigd.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u Ouroboros® Wellness niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is door één van onze masseurs.